Performance Tips and Shop Talk Performance and modification projects - Projects for every kind of bike.

Giải pháp trọng tâm cho nông nghiệp

Old 02-17-2019, 08:22 PM
  #1  
Biker
Thread Starter
 
Join Date: Mar 2016
Posts: 71
Default Giải pháp trọng tâm cho nông nghiệp

(Tạp Chí Nông Nghiệp) - Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương tŕnh 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đề ra mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,5-3%; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đạt 35% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố; thêm 30 xă đạt chuẩn nông thôn mới... Để hoàn thành, Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp trọng tâm ngay từ tháng đầu của năm mới.


Vào cuộc tích cực

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, các địa phương đă bắt tay ngay vào sản xuất, coi đây là giải pháp hàng đầu để nâng cao đời sống cho nhân dân. Cùng với đó, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu... nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Đan Phượng là một trong những địa phương hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới và đang xây dựng các xă nông thôn mới nâng cao. Theo Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng, để tạo chuyển biến về chất trong xây dựng nông thôn mới, Đan Phượng tập trung vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Đan Phượng phát triển cây trồng phù hợp với đồng đất địa phương (bưởi, chuối, hoa, rau các loại); xây dựng các hợp tác xă chuyên canh để chỉ đạo sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản. Đối với các làng nghề, đặc biệt là nghề mộc ở các xă: Liên Hà và Liên Trung, huyện mở rộng điểm sản xuất, tạo thêm việc làm cho khoảng 4.700 lao động...

Tại huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, Gia Lâm có 20/20 xă đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, Gia Lâm tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng thương hiệu, nhăn hiệu hàng hóa; diện tích chuyển đổi theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp của huyện được hơn 1.295ha. Riêng năm 2018, huyện đă chuyển đổi được 347,3ha, đạt 138,3% kế hoạch. Gia Lâm cũng đă phê duyệt được 66 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; h́nh thành 19 mô h́nh liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện...

Với Phúc Thọ, huyện tích cực động viên nhân dân thực hiện cuộc vận động “ba sạch” (nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch). Toàn huyện đă có 81,7% số hộ được sử dụng nước sạch (trong đó người dân sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung đạt 28,4%); huyện đă lắp đặt gần 3.000 thùng chứa vỏ bao b́ thuốc bảo vệ thực vật và vận động nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; chỉnh trang cảnh quan môi trường... Mới đây, Phúc Thọ phát động mỗi xă, thôn chọn 1 cụm dân cư để xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu nhằm tạo đột phá trong nông thôn mới.

"Nâng đầu, đỡ cuối"

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, năm 2019, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm; phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt từ 2,5 đến 3%; ứng dụng công nghệ cao đạt 35% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố; thêm 30 xă đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 8 huyện, thị xă trở lên đạt chuẩn nông thôn mới...

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, Hà Nội tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu của ngành; đồng thời, thực hiện thí điểm mô h́nh đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xă nông nghiệp. Thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xă, liên hiệp hợp tác xă nông nghiệp với các doanh nghiệp; triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xă, liên hiệp hợp tác xă nông nghiệp hoạt động có hiệu quả”... nhằm tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với xây dựng nông thôn mới, Hà Nội chỉ đạo các xă tập trung xây dựng và hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt; với các xă, huyện đă đạt chuẩn, cần duy tŕ và nâng cao chất lượng tiêu chí theo quy định...

Tuy nhiên, bên cạnh sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai, quá tŕnh thực hiện ở một số địa phương vẫn c̣n khó khăn. Theo Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng, Đan Phượng đă hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xă và đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao (trong đó, ba xă Song Phượng, Đan Phượng và Liên Trung của huyện cũng là 3 xă đầu tiên của TP Hà Nội “cán đích” xây dựng nông thôn mới nâng cao). Trước đây, các xă xây dựng nông thôn mới được hỗ trợ một phần kinh phí của thành phố nhưng hiện nay, bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao vẫn chưa rơ cơ chế hỗ trợ. “Đan Phượng mong được thành phố và các đơn vị tiếp tục hỗ trợ các xă đang xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng “nâng đầu, đỡ cuối” (hỗ trợ các xă làm tốt và cả xă c̣n khó khăn - PV), làm điểm để nhân rộng” - Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng kiến nghị.

Chung quan điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên nêu vấn đề cụ thể: “Trong khi tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung c̣n thấp, nhưng một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng công tŕnh nước sạch tại Phúc Thọ (đă được thành phố chấp thuận) chậm triển khai. Bên cạnh đó, Phúc Thọ rất cần sự hỗ trợ của thành phố về giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.

Như vậy, lộ tŕnh "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy Hà Nội đă rơ ràng; đồng thời, kèm theo là những giải pháp khá cụ thể. Tuy nhiên, khi thực hiện, từng địa phương có đặc thù riêng và tồn tại không dễ khắc phục. Để hoàn thành mục tiêu, bên cạnh nỗ lực của cán bộ, nhân dân mỗi địa phương, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều cấp, nhiều ngành, đặc biệt là sự giúp sức của các đơn vị có tiềm lực về: Kinh tế, nhân lực, khoa học, công nghệ...
adsen is offline  
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
soibac91
Performance Tips and Shop Talk
0
06-19-2016 09:25 PM
QUANGDUC32
Performance Tips and Shop Talk
0
05-09-2016 08:43 PM
soibac91
Performance Tips and Shop Talk
0
05-04-2016 08:15 PM
QUANGDUC32
Performance Tips and Shop Talk
0
07-11-2015 01:00 AM


Thread Tools
Search this Thread
Quick Reply: Giải pháp trọng tâm cho nông nghiệp


Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service

© 2019 MH Sub I, LLC dba Internet Brands

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.